Wanneer je baby een duidelijke voorkeur heeft om met zijn (of haar) hoofdje één bepaalde kant op te liggen, dan noemen we dat een voorkeurshouding (VKH). Omdat het hoofdje van de baby nog week is, kunnen scheve of afgeplatte hoofdjes ontstaan wanneer je baby te lang in de voorkeurshouding ligt.

De CB-arts en kinderfysiotherapeuten gebruiken een classificatiemodel voor het beoordelen van de afplatting.


Soms is een voorkeurshouding hardnekkig en moeilijk te corrigeren. Wanneer je alle adviezen goed opgevolgd hebt en je kindje heeft nog steeds een duidelijke voorkeurshouding, dan kan hulp van een kinderfysiotherapeut nodig zijn. De kinderfysiotherapeut stimuleert de baby in de ontwikkeling van de niet-voorkeurskant en geeft instructies ten aanzien van het oefenen met de baby en het handelen in de dagelijkse verzorging.

De kinderfysiotherapeut kan wat betekenen op het gebied van klachten/motoriek of, zoals tegenwoordig steeds vaker voorkomt, op het gebied van preventie. Preventie wat de voorkeurshouding betreft is zeker ook belangrijk omdat daarmee de eventueel samenhangende plagiocephalie (afgeplat hoofd) kan worden voorkomen. Om de voortdurende druk op het hoofdje in rugligging te doorbreken, is het daarom belangrijk om je wakkere baby regelmatig op de buik of zij te leggen.

Bij problemen op babyleeftijd kun je denken aan bijvoorbeeld huilbaby's, ademhalingsstoornissen, prematuur geboren kinderen, Erbse parese (gedeeltelijke verlamming schouder-/armzenuw), herseninfarct, voorkeurshouding en slappe of juist erg gespannen baby's. Wanneer je één van deze problemen bij je kindje signaleert, is het belangrijk om zo snel mogelijk te starten met kinderfysiotherapie, zodat maximaal herstel mogelijk is.