Je kind kan verschillende schrijfproblemen hebben. Voorbeelden hiervan zijn pijnklachten bij het schrijven, een verminderde leesbaarheid, een te groot of te klein schrift, of een te laag schrijftempo waardoor je kind niet mee kan komen met andere kinderen in de klas. Om te voorkomen dat je kind achter gaat lopen in de klas is het belangrijk om aandacht te besteden aan het schrijven. Mocht extra aandacht en aanbieden van de schrijfvaardigheid onvoldoende resultaat opleveren kun je contact opnemen met de kinderfysiotherapeut. 

Onze kinderfysiotherapeuten zullen je dan uitnodigen voor een intake waarbij uitgebreid aan bod komt wat het probleem is. Vervolgens wordt er een zorgvuldig onderzoek gedaan waarbij in kaart wordt gebracht welke factoren problemen opleveren en waar extra aandacht aan moet worden besteed om de schrijfvaardigheid van je kind te verbeteren. Tijdens de diagnostiek en behandeling streven onze kinderfysio's ernaar om contact te onderhouden met de leerkracht van je kind. Wanneer het nodig is zullen we ook op school komen, voor overleg of behandeling.